30 grudnia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2022 roku

Załącznik:

Zarządzenie W-MKO w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2022 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli