7 stycznia 2021

Międzynarodowy konkurs High School Business Challenge

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie biznesowym High School Business Challenge („HSBC”).

Konkurs jest cennym przedsięwzięciem edukacyjnym, a jego realizacja ma służyć m.in. kształtowaniu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych postaw przedsiębiorczych, doskonaleniu umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się oraz współdziałania w zespole i technik negocjacji.

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Szczegółowy harmonogram konkursu, warunki przystąpienia oraz regulamin znajdują się na stronie konkursu pod adresem: businessismore.eu

Ułatwienia dostępu