12 stycznia 2021

IV edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem zapraszają  do udziału w IV edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości
i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych statystyk, promocja pracy zespołowej i współpracy między uczniami.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej oraz części europejskiej.

Część krajowa odbywa się w dwóch językach: po polsku i częściowo po angielsku. Składa się
z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych. Część europejska polega
na przygotowaniu  2 minutowego filmu na zadany temat.

Rejestracja uczestników jest już dostępna i trwa do 25 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się
na stronie: https://eks.stat.gov.pl/

Ułatwienia dostępu