20 stycznia 2021

Zaproszenie do udziału w działaniu „Edukacja zdalna” w ramach projektu IMPACT EdTech

European Schoolnet, będący siecią europejskich ministerstw edukacji, zaprasza do współpracy nauczycieli, którzy są gotowi przetestować rozwiązania w ramach działania „Edukacja zdalna” („Remote Schooling”) i przekazać informacje zwrotne na temat ich zastosowania pedagogicznego.

Działanie „Edukacja zdalna” jest realizowane w ramach projektu IMPACT EdTEch.

IMPACT EdTech jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont2020. Wspiera on obiecujące firmy europejskie, których rozwiązania mają na celu pobudzenie innowacji w edukacji (oferuje finansowanie i wsparcie za pośrednictwem szeregu usług, w tym dostępu do mentoringu i pilotażu).

European Schoolnet wybrał 11 młodych europejskich firm (start‑upów), które zajmują się wyzwaniami stojącymi przed systemami szkolnymi podczas kryzysu Covid‑19 i zapewniają innowacyjne rozwiązania dotyczące różnych aspektów zdalnego nauczania i uczenia się. Zadaniem nauczycieli będzie przetestowanie oferowanych rozwiązań w praktyce.

European Schoolnet planuje zatrudnić w sumie 33 nauczycieli pilotażowych z całej Europy (3 nauczycieli pilotażowych na start‑up). Pilotaż (trwać będzie od lutego do kwietnia 2021) oceni potencjał każdego rozwiązania do wykorzystania w klasie oraz jego zdolność do zwiększania wiedzy i zaangażowania uczniów. Informacje zwrotne od nauczycieli pilotażowych są kluczowe, aby pomóc start‑upowi w ulepszaniu technologii i osiągnięciu jak najwyższej jakości w procesie edukacyjnym.

Informacje o działaniu oraz warunkach zgłoszenia dostępne pod adresem: www.impactedtech.eu

Ułatwienia dostępu