26 stycznia 2021

Konferencja dla szkół branżowych

21 stycznia 2021 r. odbyła się kolejna z cyklu konferencji online organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Branżowych przy W-MKO pn. „Korelacja międzyprzedmiotowa kształcenia ogólnego i zawodowego”. Konferencja skierowana była do kadry szkolnictwa branżowego. Koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia Rady Dyrektorów były: Dorota Bajor – dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu i Maria Dobosz – dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który w swoim wystąpieniu podkreślił wpływ kształcenia w szkołach branżowych na przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy. Zaznaczył szczególną rolę dyrektora jako osoby tworzącej właściwą przestrzeń organizacyjną w szkole do realizacji przedsięwzięć związanych z korelacją międzyprzedmiotową kształcenia ogólnego i zawodowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały trzy zagadnienia:

1) „Korelacja przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących jako czynnik wpływający na jakość kształcenia zawodowego” – dr Danuta Oleksiak, dyrektor W-MODN w Elblągu.

2) „Korelacje międzyprzedmiotowe w Zespole Szkół Gospodarczych” – Barbara Bukowska – koordynator korelacji międzyprzedmiotowych, nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu.

3) „Korelacja międzyprzedmiotowa w praktyce szkolnej” – Anna Pobudkowska-Żuk – nauczyciel matematyki, Paulina Chwietkiewicz-Mazur – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z założeniami procesu korelacji przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących w szkole branżowej, etapami wdrażania i obszarami współpracy nauczycieli w ramach tego zadania, dokumentacją wymagającą szczegółowej analizy, by wyniki korelacji przyniosły zakładane efekty. Podkreślono wagę korelacji międzyprzedmiotowej w codziennej praktyce szkolnej oraz współpracę nauczycieli w procesie nauczania.

W oparciu o doświadczenia dwóch elbląskich szkół przedstawiono sposób realizacji w codziennej praktyce szkolnej korelacji międzyprzedmiotowej oraz podejmowanych w tym zakresie działań. Prezentacje pokazały systemowe rozwiązania, pracę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jako „zespół naczyń połączonych”. Omówiono współpracę nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych, realizowane w szkole projekty, zaakcentowano wpływ podejmowanych w szkole działań na podnoszenie jakości kształcenia i wyniki egzaminów zewnętrznych.

Ułatwienia dostępu