15 lutego 2021

Spotkanie online pt. „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”

8 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie online pt. „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Uczestników spotkania powitał Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę poruszanych podczas spotkania zagadnień.

Zajęcia online poprowadziła kom. Ewa Szczepanek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantka omówiła najważniejsze zagrożenia związane z pokonywaniem drogi do szkoły, pobytem w szkole, przebywaniem w domu, w miejscach publicznych oraz na podwórku. Była to doskonała okazja do przypomnienia o obowiązku noszenia odblasków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Adresaci spotkania dowiedzieli się również, jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Na zakończenie uczniowie utrwalili znajomość numeru telefonu alarmowego 112 i zasady postępowania w sytuacji, kiedy z takiego numeru trzeba będzie korzystać.

W zorganizowanym w formie zdalnej spotkaniu uczestniczyło blisko 5000 uczniów z 95 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie spotkaniem online pt. „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” spotkanie będzie powtórzone w poniedziałek 15 lutego 2021 r.

Ułatwienia dostępu