23 lutego 2021

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załączniki

Zarządzenie nr 12
Data: 2021-02-23, rozmiar: 50 KB
Załącznik do zarządzenia nr 12
Data: 2021-02-23, rozmiar: 221 KB

Ułatwienia dostępu