25 lutego 2021

Trzecie spotkanie online pt. „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”

23 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie online pt. „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”, adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Zajęcia online poprowadziła kom. Ewa Szczepanek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantka omówiła najważniejsze zagrożenia związane z pokonywaniem drogi do szkoły i samym pobytem w placówce, jak również z przebywaniem w domu, w miejscach publicznych oraz na podwórku. Była to doskonała okazja do przypomnienia o obowiązku noszenia odblasków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uczniowie dowiedzieli się również, jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Przy okazji utrwalili sobie znajomość numeru telefonu alarmowego 112 i zasady postępowania w sytuacji, kiedy z takiego numeru trzeba będzie korzystać.

Dotychczas w spotkaniach zorganizowanych w formie zdalnej w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…” uczestniczyło ponad 14 tys. uczniów z 265 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. O terminach kolejnych spotkań będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie (zakładka: Bezpieczeństwo w szkole).

Ułatwienia dostępu