30 marca 2021

Lekcje online w ramach Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Kampania Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów kolei i uczestników ruchu drogowego. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców, objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” został stworzony pakiet edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych uwzględniający nowoczesne środki przekazu. Podczas zajęć prowadzonych przez edukatorów z Urzędu Transportu Kolejowego dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z kolei i odpowiedniego zachowania przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy dowiadują się, jak bezpiecznie zachowywać się na dworcu, na peronie czy w pociągu.

Nieodpłatne lekcje online odbywają się za pomocą ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams, w uzgodnionych wcześniej terminach. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które wspomagają edukatorów prowadzących zajęcia, m.in. aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe.

Więcej informacji na temat aktualnych działań prowadzonych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” oraz listę placówek, które wzięły już udział w projekcie, można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.

Zgłoszenia placówki do udziału w projekcie można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, wskazując adres placówki oraz osobę do kontaktu.

Ułatwienia dostępu