27 kwietnia 2021

Zmiany w programie Erasmus+ na lata 2021-2027 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Dzięki staraniom Departamentu Funduszy Strukturalnych MEiN zostały wprowadzone istotne zmiany w programie Erasmus+, które dają  możliwość ubiegania się o środki finansowe przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje w załączonym linku: www.gov.pl

Ułatwienia dostępu