5 maja 2021

Konkurs na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego

W maju będziemy obchodzić dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, tj. „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (6 maja br.) oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (17-23 maja br.). Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przypomnienia wszystkim jego uczestnikom, że nasze nawyki i zachowania mają decydujący wpływ na to, co dzieje się na drodze.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ogłosił konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego podstawowym celem jest edukacja i promowanie właściwych postaw oraz popularyzacja i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 6 maja do 4 czerwca 2021 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do 21 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie internetowej GITD www.gitd.gov.pl/edukacja

Ułatwienia dostępu