7 maja 2021

Wręczenie certyfikatów absolwentom Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej

W dniu 5 maja 2021 roku w Licem Ogólnokształcącym CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie miało miejsce wręczenie certyfikatów absolwentom Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej. Uroczystość odbyła się z udziałem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego jako gościa honorowego.

Święto stanowiło zwieńczenie V edycji pilotażowego, innowacyjnego projektu, realizowanego w szkole w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa pod patronatem jednostek wojskowych oraz instytucji podlegających MON, w tym 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Projekt, posiadający formę zajęć teoretycznych i praktycznych (w tym pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych), stanowił integralną część wdrażanego w placówce kompleksowego programu nauczania, którego nadrzędnym celem jest formowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kształtowanie przywiązania do uniwersalnych wartości, takich jak odpowiedzialność, honor, godność osobista, uczciwość, koleżeństwo i zdyscyplinowanie. Realizacja tego projektu była cennym uzupełnieniem działań podejmowanych przez szkoły, funkcjonujące w ramach sieci liceów ogólnokształcących CN-B Feniks, których priorytetem jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej służbie w różnych formacjach mundurowych.

Certyfikat oznacza uzyskanie uprawnień żołnierza rezerwy po skróconym szkoleniu przygotowawczym (w bieżącym roku trwało ono zaledwie 12 dni). Następnie daje on możliwość podjęcia pracy w zawodowej służbie wojskowej. W ubiegłym roku skorzystała z tej możliwości połowa ogólnej liczby uczniów maturalnych klas mundurowych.

Gratulujemy tegorocznym absolwentom Licem Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie, uhonorowanym podczas majowego święta, a Dyrekcji Szkoły życzymy dalszych sukcesów.

Ułatwienia dostępu