12 maja 2021

Status zawodowy nauczyciela – propozycje zmian

Podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, uproszczenie awansu zawodowego, wysokość „pensum”, system wynagradzania nauczycieli – to najważniejsze obszary zmian w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez ministerstwo do dyskusji z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

LINK

Ułatwienia dostępu