18 maja 2021

XX edycja konkursu projektów językowych – European Language Label 2021

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie projektów językowych. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Celem konkursu jest promocja osiągnięć metodycznych i dydaktycznych oraz nowatorskie podejście do kształcenia językowego.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą realizować postulaty zawarte w priorytetach europejskich i krajowych na dany rok (przynajmniej jeden z nich).

Priorytety europejskie na rok 2021:

  • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych
  • Nauka języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych

Priorytety krajowe:

  • Środowisko, w którym żyjemy
  • Język a relacje międzyludzkie
  • Język i kultura

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie instytucje zajmujące się edukacją językową lub ją wspierające: szkoły, uczelnie wyższe, uniwersytety, przedszkola, instytucje edukacyjne dla dorosłych, seniorów, centra kultury, fundacje.

Ważne jest, aby projekt odznaczał się innowacyjnością na pewnym odcinku, był prowadzony z partnerami, posiadał stronę internetową lub był umieszczony na platformie edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować, oprócz czytelnego i dobrze sformułowanego opisu projektu, ciekawe załączniki z jego realizacji.

Certyfikat jest corocznie podpisywany przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach.

W roku 2021 przypada 20-lecie European Language Label – z tej okazji przyznane zostanie specjalne wyróżnienie.

Na stronie YouTube: youtu.be/Dx5LSL-Dr4k dostępna jest animacja: Laureaci ELL 2020

Zgłoszenia można przesyłać do 4 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wniosek znajdują się na stronie: www.ell.org.pl

Ułatwienia dostępu