20 maja 2021

Program „TańczMy w szkole”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych. Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją pilotażowego programu „TańczMy w szkole”, którego celem jest m.in. upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi. W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:

  1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
  2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
  3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
  4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Pomysłodawca programu pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O szczegółach będą decydować dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie ankiety diagnozującej zainteresowania, oczekiwania i potrzeby środowiska szkolnego w tym obszarze. Program przewiduje także organizację szkoleń metodycznych w zakresie nauki tańca dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Ankiety są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców/opiekunów dzieci z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych):

  1. Ankieta dla dyrektorów: forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk
  2. Ankieta dla nauczycieli: forms.office.com/r/w7unT41JkE
  3. Ankieta dla rodziców: forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
  4. Ankieta dla uczniów: forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Instytut Muzyki i Tańca prosi o wypełnienie ankiety do 4 czerwca 2021 r.

Ewentualne zapytania należy kierować do Macieja Seniwa – kierownika Działu Programowego Departamentu Tańca, e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl tel. 785 460 000

Ułatwienia dostępu