7 czerwca 2021

Spotkania online w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”

2 czerwca 2021 r. odbyły się kolejne spotkania online adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkania zorganizowano w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Uczestników spotkań powitał Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę poruszanych podczas spotkań zagadnień, a także życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

Zajęcia online pt. „Czy wiesz, że możesz mówić nie … zagrożeniom w trakcie wypoczynku letniego” dla uczniów szkół podstawowych poprowadziła kom. Ewa Szczepanek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantka omówiła najważniejsze zagrożenia związane z przebywaniem w domu oraz w miejscach publicznych. Adresaci spotkania dowiedzieli się między innymi, jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Była to doskonała okazja do przypomnienia o obowiązku noszenia odblasków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na zakończenie uczniowie utrwalili znajomość numeru telefonu alarmowego 112 i zasady postępowania w sytuacji, kiedy z takiego numeru trzeba będzie korzystać. Policjantka przypomniała, że zbliżający się okres wakacyjny to czas wypoczynku i beztroski. Jednak należy cały czas pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy wypoczywamy nad wodą.

Zajęcia online pt. „Czy wiesz, że możesz mówić nie … zagrożeniom w ruchu drogowym” dla uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczął Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, który przedstawił zagadnienia dotyczące szkolenia kandydatów na kierowców oraz warunki, jakim powinna odpowiadać osoba, która ubiega się o uprawnienia do kierowania pojazdami określonej kategorii.

Następnie sierż. szt. Tomasz Zieliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przedstawił nowe regulacje prawne z zakresu korzystania w ruchu drogowym z hulajnóg, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch. Funkcjonariusz zaprezentował uczniom film edukacyjny „Hulajnogi elektryczne. Co wolno? Czego nie wolno?”, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.youtube.com

W zorganizowanych w formie zdalnej spotkaniach uczestniczyło blisko 3000 uczniów z 27 szkół podstawowych oraz ponad 1000 uczniów z 16 szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie online pt. „Czy wiesz, że możesz mówić nie … zagrożeniom w trakcie wypoczynku letniego” będzie powtórzone w dniach 8-9 czerwca 2021 r.

Ułatwienia dostępu