15 czerwca 2021

Europejskie Biuro UNEP – ankieta dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska zachęcamy młodzież do uzupełnienia ankiety przygotowanej przez Europejskie Biuro UNEP, której celem jest poznanie wiedzy młodych osób z obszaru Europy i Azji Środkowej na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie.

Uzupełnienie ankiety pozwoli organizatorowi na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnienie głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP (United Nations Environment Programme). Jest to także ważny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i będzie aktywna do listopada 2021 r. na stronie internetowej: docs.google.com

Ułatwienia dostępu