16 lipca 2021

Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

W roku szkolonym 2020/2021 kolejne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Środki finansowe w wysokości 1 343 969,00 zł wpłynęły do 41 organów prowadzących. Kwota przyznanego wsparcia umożliwiła 97 szkołom zakup: 271 laptopów wraz ze sprzętem do przetwarzanie wizerunku i głosu, 6 tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 9 tablic interaktywnych bez projektora ultrakrótkoogniskowego, 27 projektorów, 6 projektorów ultrakrótkoogniskowych, 56 głośników do przekazu dźwięku oraz 77 interaktywnych monitorów dotykowych.

Udział w Programie stwarza nowe warunki do ciągłego podnoszenia efektywności procesu nauczania, jak również prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zakupione pomoce dydaktyczne są jednym z czynników wpływających na kształtowanie aktywnych i ciekawych świata uczniów. Skorzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych utorowało drogę do uczestnictwa w dodatkowych i atrakcyjnych zajęciach. Z relacji dyrektorów szkół wynika, że dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym nastąpiło również lepsze przygotowanie uczniów do nauki na wyższych etapach kształcenia, ale też do samodzielnego funkcjonowania w świecie pełnym nowych i coraz bardziej zaawansowanych technik przekazywania informacji.

Ułatwienia dostępu