30 lipca 2021

Bezpłatny program „mLegitymacja” w ramach aplikacji „mObywatel”

Zachęta dołączenia do bezpłatnego programu „mLegitymacja” skierowana jest do szkół ponadpodstawowych. Do chwili obecnej do programu dołączyło już 7425 szkół (wydano ponad 105 tys. „mLegitymacji Szkolnych”. Usługa stwarza możliwość posiadania legitymacji szkolnej w swoich smartfonach. Takie rozwiązanie ułatwia codzienne funkcjonowanie uczniów. Zgodnie z prawem mLegitymacja jest oficjalnym dokumentem, honorowanym równorzędnie jak legitymacja papierowa. W stosunku do uczniów rozpoczynających naukę w kolejnym roku szkolnym skorzystanie z programu wyeliminuje konieczność produkowania legitymacji papierowych.

mLegitymacja to w pełni bezpieczny dokument. Posiada takie zabezpieczenia, jak:
– hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu smartfonem,
– element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje,
– data wydania legitymacji,
– termin ważności legitymacji – oznaczenie ważności legitymacji (kolor zielony) lub nieważności (kolor czerwony),
– czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy,
– powtarzający się wzór tła.

Więcej informacji:
www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna
ose.gov.pl/mlegitymacja

Aby przystąpić do programu „mLegitymacja”:

  1. Dyrektor placówki musi zgłosić szkołę poprzez portal OSE: ose.gov.pl
  2. Należy wypełnić krótki formularz na powyższej stronie internetowej i wybrać odpowiednio: „Zgłoś do mLegitymacji”.
    Proces podpisania porozumienia i udziału w projekcie „mLegitymacja” obsługiwany jest przez NASK BIP w imieniu Ministra Cyfryzacji
  3. Po podpisaniu porozumienia szkoła otrzymuje dostęp do portalu „Dla szkół i uczelni”.
  4. Szkoła wprowadza dane uczniów do portalu.
  5. Na tej podstawie wysyłana jest paczka z danymi do portalu i po otrzymaniu przez szkoły kodów QR uczniowie mogą zainstalować aplikację na swoich smartfonach.
  6. Aby aktywować „mLegitymację”, uczniowie muszą zeskanować kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny, otrzymany w sekretariacie szkoły. Dlatego po zgłoszeniu do programu w szkole powinien działać system do wydawania „mLegitymacji”.

W sierpniu br. wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK rozpocznie się wysyłka materiałów – broszur informacyjnych do wszystkich szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo zorganizowane będzie spotkanie informacyjne.

Ułatwienia dostępu