3 sierpnia 2021

Bezpieczny powrót do szkół          

Przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami podejmuje szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach w czasie pandemii. Już od poniedziałku, 2 sierpnia szkoły będą sukcesywnie otrzymywały materiały.

LINK

Ułatwienia dostępu