5 sierpnia 2021

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po naborze na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice i Opiekunowie
Absolwentów szkół

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach po rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 do: LICEÓW, TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA, jak również: SZKÓŁ POLICEALNYCH oraz BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Wyniki-licea-technika-szkoly-branzowe-i-stopnia-14
Data: 2021-08-26, rozmiar: 15 KB

Ułatwienia dostępu