16 sierpnia 2021

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze zmiany w rozporządzeniach podpisanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

LINK

Ułatwienia dostępu