30 sierpnia 2021

Narady Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami szkół i placówek

W dniach 23 – 26 sierpnia 2021 r. odbyły się narady Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego (23-24 sierpnia – w Olsztynie, 25 sierpnia – w Elblągu, 26 sierpnia – w Ełku).

Pan Kurator Krzysztof Marek Nowacki podziękował wszystkim Dyrektorom za pracę i zaangażowanie w realizację zadań w tym trudnym ze względu na pandemię, mijającym roku szkolnym. Przypomniał, że w pierwszym tygodniu września w szkołach będzie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca szczepień, podkreślając jednocześnie ich dobrowolny charakter. W następnych tygodniach września rodzice uczniów będą mogli  złożyć deklaracje umożliwiające rozpoczęcie szczepienia uczniów. Podczas swojego wystąpienia Kurator zwrócił się także do zebranych z prośbą, aby upamiętniali ważne daty historyczne – 1 i 17 września. Zaakcentował rolę dyrektorów i nauczycieli jako „mistrzów” w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.

 

Podczas spotkania Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręczył 26 dyrektorom szkół podstawowych z naszego województwa postanowienia o powołaniu ich do Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Rada rozpocznie działalność od 1 września 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 56 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 sierpnia 2021 r. Główne cele Rady to m.in. organizowanie współpracy z dyrektorami z obszaru szkolnictwa podstawowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, diagnozowanie potrzeb szkolnictwa podstawowego w celu poszukiwania rozwiązań organizacyjno-prawnych wspomagających realizację zadań statutowych szkół, a także konsultowanie i inicjowanie  nowych rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wymiana doświadczeń szkół poprzez propagowanie przykładów dobrych praktyk.

 

Z głównymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa zapoznał zebranych Pan Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Wicekurator podkreślił także konieczność wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny oraz znaczenie współpracy domu rodzinnego i pedagogów w wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021 oraz Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022 przedstawiła Pani Dorota Anuszkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Zwróciła uwagę dyrektorom szkół m.in. na potrzebę ujęcia w  szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych treści związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych.

 

Ułatwienia dostępu