1 września 2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki – informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie
z siedzibą w Mrągowie.

Specjaliści są zatrudnieni i realizują zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 708 z późn. zm.).
Do ich obowiązków należy sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

 

Szczegóły w ogłoszeniu (link)

Ułatwienia dostępu