3 września 2021

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza licea ogólnokształcące
oraz technika z województwa warmińsko-mazurskiego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” ma charakter międzynarodowy, uczestniczy w nim ponad 100 krajów, w tym 40 krajów europejskich.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej organizatorzy  przekazują nauczycielom i uczniom nieodpłatnie. Wszystkim nauczycielom realizującym program fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

W ramach programu organizatorzy zachęcają uczniów i nauczycieli do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition.

Podstawowe informacje o programie, formularz zgłoszenia oraz materiały reklamowe znajdują się na stronie internetowej https://miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/

Ułatwienia dostępu