17 września 2021

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki priorytetem jest obecnie pomoc uczniom
w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Międzynarodowa wymiana młodzieży w tym procesie jest cennym  narzędziem edukacyjnym.

Jest wiele podmiotów, których statutowym zadaniem jest pomoc w organizacji i wspieraniu projektów w zakresie międzynarodowej wymiany. Jednym z nich jest Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca  Młodzieży  (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc
w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych.

PNWM oferuje dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych także online i/lub w formie hybrydowej. Otrzymane środki szkoły mogą przeznaczyć m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

Dodatkowo PNWM opracowała cykl scenariuszy, które mają na celu ułatwienie nauczycielom przeprowadzenie projektu online.

Link do strony ze scenariuszami i dodatkowymi informacjami: www.pnwm.org/koronawirus

Odrębną, rozbudowaną ofertę programową przygotowano dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i kompetencji w dziedzinie organizowania projektów wymiany szkolnej.

Link do strony, na której prezentowany jest aktualny program bezpłatnych warsztatów, szkoleń, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych, służących nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami  znajduje się pod adresem:  www.pnwmonline.org

Ułatwienia dostępu