21 września 2021

„Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?” – zajęcia online dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 18 października 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 11.40 – 12.25 na platformie Webex odbędzie się spotkanie online „Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?”  adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Celem spotkania jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania, zwiększenie świadomości społecznej uczniów na temat zjawiska handlu ludźmi.

Spotkanie online poprowadzi Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podczas spotkania online omówiona zostanie m.in. charakterystyka przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka, metody jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 12 października 2021 r. do godz. 15.30 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania on-line zostanie przesłany na adresy mailowe wskazane w zgłoszeniu (przed spotkaniem, tj. 15 października 2021 r.).

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu online.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

„Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?” – zajęcia online dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 18 października 2021 r., godz. 11.40 – 12.25

 

UWAGA!

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia.

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

Ułatwienia dostępu