4 października 2021

Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce zapraszają doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli języka francuskiego na szkolenie
w formule online.

Prelegentami będą Michel Boiron i Magali Delcombel, specjaliści zajmujący się nauczaniem języka francuskiego jako obcego z CAVILAM-Alliance Française

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak wykorzystać potencjał dydaktyczny mediów na lekcji języka francuskiego, będą potrafili scharakteryzować różne rodzaje mediów i wykorzystać je w praktyce pedagogicznej (rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna), dowiedzą się jak uczyć

o kulturze krajów frankofońskich.

Szkolenie  jest bezpłatne.

Data rozpoczęcia: 08.10.2021, o 16:00

Data zakończenia: 22.10. 2021, o 18:00

Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej  https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6385

Ułatwienia dostępu