6 października 2021

Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna, moja Polska – Niepodległa 2021”

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konkursie Moja Ojczyzna, moja Polska – Niepodległa 2021, realizowanego w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem konkursu jest zmotywowanie do inicjatyw oraz tworzenie mniejszych i większych wspólnot rodzinnych, klasowych, koleżeńskich wokół tematu: Niepodległa.

Wykonanie zadania konkursowego powinno uwzględniać najważniejsze wydarzenia w Polsce, mające miejsce szczególnie na terenie Warmii, Mazur i Powiśla, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 r., obronę polskości naszego regionu, walkę o utrzymanie wolności i suwerenności, przemiany na Warmii, Mazurach i Powiślu po 1945 r.

Technika wykonania projektu w zależności od kategorii wiekowej: forma tradycyjna – rysunek/szkic lub opracowanie z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Zgłoszenie należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Moja Ojczyzna, moja Polska” lub złożyć w Sekretariacie.


Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator

Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl


Załączniki:

Regulamin konkursu Moja Ojczyzna, moja Polska – Niepodległa 2021

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Ułatwienia dostępu