11 października 2021

Propozycje zmian statusu zawodowego nauczyciela

Prawie 8 mld zł rząd przeznaczy na podwyżkę pensji dla nauczycieli. Przeciętne wynagrodzenie dla nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie nawet o 1 412 zł. Minister Edukacji i Nauki przedstawił oświatowym związkom zawodowym rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie biurokracji, dzięki czemu nauczyciel będzie miał więcej czasu dla ucznia. Rozpoczęła się dyskusję nad rozwiązaniami, które pozwolą na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

Link:

LINK

Ułatwienia dostępu