13 października 2021

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                     

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędą się:

 

18 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,

  • Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie

(miasto Olsztyn, powiaty: działdowski, iławski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki,  olsztyński, ostródzki, szczycieński),

 

20 października 2021 r. o godz. 10.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego,

  • Pocztowa 2 w Elblągu

(miasto Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski, nowomiejski),

 

21 października 2021 r. o godz. 12.00 w auli Centrum Edukacji Mundurowej /WSFiZ w Białymstoku/

  • Grunwaldzka 1 w Ełku

(miasto Ełk, powiaty: giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski).

 

Indywidualne zaproszenia skierowane do osób odznaczonych oraz nagrodzonych przesłane zostaną do placówek, w których są one zatrudnione.

 

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

 

Ułatwienia dostępu