13 października 2021

Wyniki konkursu MEiN „Kierunek-innowacja”

Wybrano siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych i piętnastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, będących laureatami konkursu „Kierunek – innowacja”. Wśród laureatów z województwa warmińsko-mazurskiego są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach i Szkoły „Cosinus” w Olsztynie.

LINK

Ułatwienia dostępu