26 października 2021

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 18, 20 i 21 października 2021 r. w Olsztynie, Elblągu i Ełku odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniające się osoby nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty dwóch nauczycieli otrzymało Krzyże Zasługi (srebrny i brązowy). Doceniając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano sto dziesięć osób. Czterdzieści dziewięć osób otrzymało medal złoty, czterdzieści jeden srebrny i dwadzieścia – brązowy.

W dowód uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, sto siedem osób odebrało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji i Nauki (dziewiętnaście osób) oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (dwadzieścia pięć osób).

Podczas uroczystości Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki przypomnieli historię Komisji Edukacji Narodowej oraz jej istotny wpływ na społeczeństwo, a także przedstawili rolę oświaty i pedagogów w dzisiejszych czasach. Edukacja młodego pokolenia w szczególny sposób leży nam na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości, sile i mądrości każdego narodu – powiedział  Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Natomiast Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, gratulując nauczycielom otrzymanych odznaczeń i wyróżnień, podkreślił wyjątkowy charakter pracy pedagogów, ich znaczącą rolę w kształtowaniu młodych pokoleń, a także podziękował za ich codzienny trud.

Natomiast podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej w dniu 14 października 2021 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tytuł honorowy profesora oświaty został nadany przez Ministra Edukacji i Nauki, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, pani Beacie Annie Bukowskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku oraz Panu Ryszardowi Skawińskiemu – nauczycielowi konsultantowi w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Ułatwienia dostępu