27 października 2021

Projekt „Athletics 4 Health”

Polski Związek Lekkiej Atletyki wspólnie z krajowymi federacjami lekkiej atletyki Słowacji, Austrii, Bułgarii oraz Finlandii realizuje projekt pod nazwą „Athletics 4 Health” w ramach programu Erasmus+.

Pierwsza cześć zadania polega na badaniu zasobów, jakie, posiadają szkoły podstawowe w wyżej wymienionych krajach. Przy współpracy z pozostałymi federacjami Polski Związek Lekkiej Atletyki opracował ankiety dotyczące podstawowych informacji o szkołach.

Więcej informacji na stronie: https://pzla.pl/.

Ułatwienia dostępu