29 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorami Oświaty w bieżącym roku szkolnym organizuje dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych konkurs tematyczny pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki ,,I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów: etap I szkolny – 10 grudnia 2021 r., etap II wojewódzki – 04.03.2022 r. etap III ogólnopolski29.04.2022 r.

Jednocześnie informuję, iż laureaci i finaliści Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b – c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2019 r. poz. 1737).

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców ww. inicjatywy.

Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniado 05.11.2021 r. dostępne są pod adresem https://konkursretoryczny.lscdn.pl , a także u Wojewódzkiego Koordynatora Konkursu:

Ewa Pijanowska

tel. 89 523 24 69

email: epijanowska@ko.olsztyn.pl

Regulamin konkursu

 

Ułatwienia dostępu