2 listopada 2021

Symulator portalu społecznościowego konsument.edu.pl Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika stworzył darmowe, nowoczesne narzędzie edukacyjne konsument.edu.pl. Jest to symulator portalu społecznościowego,
w którym można doświadczyć 10 zagrożeń spotykanych w internecie, m.in. oszustwa zakupowego, wyłudzenia kodu BLIK, kradzieży tożsamości, oszustwa finansowego czy fałszywej zbiórki charytatywnej. Celem symulatora jest kreowanie prawidłowych zachowań i nawyków w internecie.

Narzędzie zostało przygotowane z myślą o nauczycielach informatyki, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy
o społeczeństwie.

Edukacja konsumencka oraz rozwijanie kompetencji społecznych w tym obszarze ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży na rynku w przyszłości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika udostępniają nauczycielom narzędzie konsument.edu.pl wraz z zasobami zgromadzonymi w tym obszarze.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Departamentem Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tel.: 22 55 60 246, e-mail: dk@uokik.gov.pl.

Więcej informacji na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17902

Ułatwienia dostępu