4 listopada 2021

Dystrybucja książki pomocniczej Podróż po Ukrainie. Zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa, cz. II dla klasy IV szkoły podstawowej, przeznaczonej do nauczania języka ukraińskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych prowadzących nauczanie języka ukraińskiego,

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki książek pomocniczych do nauki języka ukraińskiego Podróż po Ukrainie. Zeszyt ćwiczeń  z  ukrainoznawstwa,  część druga dla klasy IV szkoły podstawowej informuję, że są one do odebrania, według przysłanych zapotrzebowań, w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, III piętro, pok. 392.

Przed przybyciem po zamówioną liczbę podręczników proszę telefonicznie (tel. 895232423)  uzgodnić proponowaną datę i godzinę odbioru. Odbiorcą może być osoba upoważniona przez dyrektora szkoły odpowiednim pismem z pieczęcią szkoły lub dyrektor osobiście (z pieczęcią szkoły).

Ułatwienia dostępu