23 listopada 2021

Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą – VI edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i  współpracą organizowany jest przez Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu we współpracy z innymi instytucjami. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Szwecji i Litwy. Laureaci otrzymają indeksy wyższych uczelni.

Celem konkursu jest:

  • zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-litewsko-szwedzkich,
  • kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii Wazów, zasiadających na tronie polskim,
  • kształtowanie postaw tolerancji,
  • budowanie świadomości związków i wzajemnego przenikania się kultur,
  • rozwijanie pasji badawczej uczniów,
  • kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania różnych źródeł informacji.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i  praca plastyczna. Tematy prac, regulamin oraz karta uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: www.zamekgolub.pl

Prace konkursowe należy przesyłać do 31.03.2022 roku. Uroczysta Gala finałowa odbędzie się 22  kwietnia 2022 roku na Zamku Golubskim.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie i  Towarzystwo Polsko-Szwedzkie.