24 listopada 2021

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy w Języka Angielskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni zaprasza uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych do  wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym z języka angielskiego „Reading brings us unknown friends”.

Założeniem konkursu jest:

– promowanie nauki języka angielskiego,

– zachęcenie uczniów do czytania książek w języku obcym.

– rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kreatywności.

Konkurs składa się z trzech etapów:

– szkolnego,

– międzyszkolnego (będącego jednocześnie etapem wojewódzkim),

– ogólnopolskiego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie organizatora:

https://sp37gdynia.pl/2021/10/21/ogolnopolski-konkurs-czytelniczy-z-jezyka-angielskiego/