15 grudnia 2021

Spektakl Tramwaj zwany nienawiścią w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

11 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach odbyła się premiera spektaklu „Tramwaj zwany nienawiścią” wyreżyserowanego przez Jarosława Antoniuka dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Był to efekt realizacji projektu „Po prostu TEATR” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie brali udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez choreografa z Ełckiego Centrum Kultury oraz aktorów z Teatru Lalki i Aktora w Łomży i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Myślą przewodnią spektaklu było poszanowanie odmienności poglądów oraz akceptacja człowieka bez względu na jego wygląd, status społeczny i zainteresowania. Dzięki udziałowi w przedstawieniu uczniowie kształtowali swoje pasje i zdolności artystyczne. Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu, także dzięki zaangażowaniu nauczycielek Barbary Merskiej i Agnieszki Purzeczko, pozwoliły dzieciom poznać istotę sztuki teatru z uwzględnieniem najważniejszych jej elementów, m.in. aktorskich, technicznych i reżyserskich.

Na premierze przedstawienia obecny był Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. W swoim wystąpieniu pokreślił walory artystyczne, edukacyjne i  wychowawcze spektaklu.

 

Ułatwienia dostępu