22 grudnia 2021

Zmiany w ramowych planach nauczania

20 grudnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639, z późn. zm.).

Link:

LINK

Ułatwienia dostępu