19 stycznia 2022

Nauczyciel skierowany do pracy wśród Polonii – spotkanie informacyjne

Corocznie Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą w miejscach przebywania szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych. Bliższe informacje → https://www.orpeg.pl/kierowanie-nauczycieli/podstawowe-informacje/

Obecnie Ośrodek rekrutuje nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukiwani są nauczyciele poloniści,
edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki.
W Argentynie i Brazylii – poloniści oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach prowadzonej rekrutacji organizowane jest spotkanie informacyjne w formule online              – 24 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.00 czasu polskiego, dotyczące m.in.:

  • aspektów prawnych kierowania do pracy za granicą
  • wymagań formalnych
  • możliwości rozpoczęcia / kontynuacji awansu zawodowego
  • doświadczeń nauczycieli skierowanych m.in. do Brazylii.

Organizatorzy odpowiedzą także na pytania uczestników spotkania.

Zapisy: http://ankiety.orpeg.pl/index.php/285533/lang-pl

Ułatwienia dostępu