24 stycznia 2022

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach:

  1. Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

https://rspo.gov.pl/

  1. Portalu Otwarte Dane (należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji i Nauki)

https://dane.gov.pl/dataset

  1. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo)

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

  1. Centrum Informatycznego Edukacji (archiwalne dane statystyczne za lata 2010-2018)

Uczniowie

Wychowanie przedszkolne

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Języki obce i języki mniejszości narodowych

Absolwenci

Nauczyciele

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/system-informacji-oswiatowej-zasady-udostepniania-danych

 

Ułatwienia dostępu