1 marca 2022

Seminarium „Wychowanie w szkole – klasie szkolnej – perspektywa personalistyczna”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w II semestrze 2022 roku cykliczne seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych o zasięgu krajowym, a w sytuacji zwiększonego zainteresowania również z udziałem osób z innych krajów.

 

Tytuł planowanego seminarium: Wychowanie w szkole – klasie szkolnej – perspektywa personalistyczna.

 

Adresatami seminarium będą dyrektorzy szkół, wychowawcy klas i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, w piątki w godz. 13.00 – 17.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Na strukturę seminarium będą się składać 2 godz. wykładu z zakresu wychowania personalistycznego oraz 3 godz. zajęć konwersatoryjnych w trzech grupach: dyrektorzy szkół, wychowawcy klas oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2022 r.

 

Wszelkie pytania, a także zgłoszenie udziału w seminarium, należy kierować do Organizatora.

Dane kontaktowe do Organizatora: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,
20–950 Lublin, e–mail: seminarium22@kul.pl.