2 marca 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych

Kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty miało miejsce 24 lutego 2022 r. Pan Kurator Krzysztof Marek Nowacki rozpoczął zebranie od skierowania do zgromadzonych dyrektorów słów solidarności z narodem ukraińskim, którego państwo zostało zaatakowane przez Rosję.

Na początku spotkania Pan Kurator nawiązał do zadań, przed którymi staje Rada. Zmierzają one do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia w szkołach branżowych i technikach.

Dyrektorzy szkół branżowych zostali zapoznani z bieżącymi sprawami dotyczącymi doradztwa zawodowego w naszym województwie. Koordynator Zespołu doradców zawodowych dyr. Agnieszka Opaluch omówiła najważniejsze działania Zespołu. Ponadto przypomniała o rozpoczętym cyklu spotkań online wdrażających do „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”, prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W końcowej części spotkania Rady Dyrektorów miała miejsce robocza dyskusja nad stanem przygotowań do zaplanowanych w poszczególnych regionach województwa spotkań szkół i pracodawców w ramach różnych branż.

Ułatwienia dostępu