11 marca 2022

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”

Szanowni Państwo

 

Instytut Pamięci Narodowej w roku 2022 po raz dwudziesty pierwszy przyzna Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Nagrodę otrzymują corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłania Kapituła, na czele której stoi prezes Instytutu.

Podobnie jak w latach ubiegłych Kapituła Nagrody zaprasza do przesyłania kandydatur.

Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza online, który znajduje się na stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj66,Wniosek-o-przyznanie-Nagrody-Kustosz-Pamieci-Narodowej.html

Kapituła ma możliwość uhonorowania osób, instytucji i organizacji, które działają za granicą na rzecz upamiętnienia historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989 lub wspierały w przeszłości niepodległościowe dążenia Polaków i ich walkę z okupantem niemieckim, sowieckim albo komunistyczną dyktaturą. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortem.

Kandydatury przesyłać można do 20 marca br.