25 marca 2022

„Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” konferencja poświęcona operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej

Szanowni Państwo

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Dyrektorem Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Komendy Głównej Policji mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej. Prelekcje wygłoszone w ramach konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” będą odnosiły się do kwestii dydaktyczno-metodycznych w oparciu o podstawę programową. Za organizację szkolenia odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Partnerami wydarzenia są Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Więcej informacji