14 kwietnia 2022

O generale Hallerze i walkach z bolszewikami w 1920 r. na lekcji on-line

5 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie on-line z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Podobnie jak podczas poprzednich lekcji, pracownicy olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej skupili się na najważniejszych wydarzeniach z okresu II Rzeczpospolitej.

Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Po prezentacji animacji „Niezwyciężeni. Czas próby” głos zabrał Michał Ostapiuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. W swoim wykładzie „Generał Józef Haller”  ukazał sylwetkę jednego z najbardziej znanych dowódców okresu walki o odzyskanie niepodległości i pierwszych lat II Rzeczpospolitej. Generał Haller był zawodowym żołnierzem, pochodzącym z rodziny szlacheckiej, w której bardzo silne były tradycje patriotyczne. W okresie I wojny światowej pełnił różne funkcje dowódcze. Jego „Błękitna Armia” poważnie wzmocniła pozycję odrodzonej Polski. W czasie zmagań z bolszewikami stał na czele Armii Ochotniczej, która wniosła ogromny wkład w polskie zwycięstwo. Po przewrocie majowym odsunął się od obozu rządzącego. Skupił się na rodzinie i działalności społecznej. Po II wojnie światowej pozostał na emigracji.

Drugi temat „Idą bolszewicy” dotyczył walk z Rosją Radziecką w 1919 i 1920 r. O wydarzeniach tych opowiadał dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN. Przedstawił on m.in. plany bolszewików „eksportu” rewolucji, mobilizację społeczeństwa polskiego wobec zagrożenia ze Wschodu oraz przebieg działań zbrojnych pomiędzy oddziałami polskimi i „czerwonej” Moskwy. Walkom na froncie towarzyszyła wzmożona ofensywa dyplomatyczna. Polacy stojący w obliczu niebezpieczeństwa utraty świeżo co odzyskanej niepodległości zdobyli się na ogromny wysiłek, dzięki czemu udało się powstrzymać Armię Czerwoną na przedpolach Warszawy.

Podobnie jak poprzednie lekcje on-line, zajęcia przeprowadzone 5 kwietnia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na kolejnym spotkaniu z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”, które będzie miało miejsce 20 kwietnia, przedstawione zostaną dwa tematy: „Bitwa Warszawska 1920” oraz „Bunt Żeligowskiego”.