21 kwietnia 2022

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Dyrektorzy

szkół podstawowych i ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy pismo Rzecznika Praw Dziecka, Pana Mikołaja Pawlaka z dnia 14 kwietnia 2022 r. znak: DTZ.420.1.2022, w sprawie powziętych przez Rzecznika inicjatyw związanych
z uruchomieniem Dziecięcego Telefonu Zaufania i czatu internetowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z powyższym pismem.

 

 

Załączniki:

  1. Pismo Rzecznika Praw Dziecka