22 kwietnia 2022

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line – Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.). Odbudowa gospodarcza II RP

Szanowni Państwo

 

Jak już informowaliśmy wcześniej, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie przygotowała projekt edukacyjny pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Zainteresowane szkoły mogą dwa razy w miesiącu uczestniczyć w lekcjach online, podczas których pracownicy Delegatury IPN w Olsztynie poruszają dwa kolejne tematy z historii II RP.

Każda z lekcji poprzedzona jest fragmentem animacji IPN pt. „Niezwyciężeni. Czas próby”, która w sposób atrakcyjny dla młodego pokolenia ukazuje wysiłek Polaków niezłomnie walczących o odzyskanie i utrwalenie przez Polskę niepodległości.

Cały cykl składa się z sześciu spotkań online, skierowanych do uczniów szkół podstawowych (5-8 klasa) oraz ponadpodstawowych. Szkoły, które wezmą udział w minimum trzech spotkaniach, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący zajęcia 5 maja (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

 1. Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.)

W styczniu 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Na ziemiach kontrolowanych przez polską administrację państwową oraz polskie wojsko przeprowadzono wybory do pierwszego Sejmu odrodzonej Rzeczypospolitej. O tym, jakie partie startowały w tychże wyborach, kto wygrał, kto przegrał, kto zdominował prezydium Sejmu, a także jak wyglądało rozszerzanie składu izby poselskiej wraz z rozbudową terytorialną państwa polskiego, będzie można się dowiedzieć podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu IPN „Przez historię z Niezwyciężonymi” – opowiada dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie.

 1. Odbudowa gospodarcza II RP

Istotnym elementem funkcjonowania odrodzonej Rzeczypospolitej była odbudowa jej potencjału gospodarczego. Zasadniczymi kwestami były m.in. reformy walutowa i rolna, inwestycje, rozwój przemysłu, a także niwelacja podziału państwa na „Polskę A i B”. Odbudowa gospodarcza wiązała się także z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii oraz korzystaniem z bieżących osiągnieć naukowych – ten temat przybliży Dawid Zagził, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Olsztynie.

 

Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Termin rejestracji – do 4 maja 2022 r. Link do spotkania wysyłany jest automatycznie przez system po wypełnieniu formularza.

 

UWAGA!

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

 

Formularz zgłoszeniowy

„Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919). Odbudowa gospodarcza II RP” – spotkanie online”

5 maja 2022 r., godz. 10.45 – 11.30

  *pola wymagane

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (dalej: KO w Olsztynie).
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.
  2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji lekcji on-line projektu - Przez historię z „Niezwyciężonymi”.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie (ul. Jagiellońska 46, 11-041 Olsztyn) na potrzeby realizacji projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Innym odbiorcom dane te mogą być przekazane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  8. W związku z przetwarzaniem przez KO w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zapisania się na listę uczestników lekcji on-line prowadzonej w ramach projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”.

  __________________________________________________________________________